Stanovisko k diskusi návrhu rezoluce o kyrgyzském zákoně zakazujícím propagaci homosexuality

14.1.2015 000 20:33

Vážené kolegyně, vážení kolegové,sdílím stanovisko skupiny GUE-NGL týkající se návrhu rezoluce o kyrgyzském zákoně zakazujícím propagaci homosexuality. Pasáže stanoviska GUE-NGL, které upozorňují na ekonomický a sociální propad po rozpadu Sovětského svazu, ukazují na základní důvod zhoršování postavení žen a šíření toho, co by se dalo nazvat „kulturní nervozita“. Jejím projevem je onen zákon zakazující propagandu homosexuality. I když jej vnímám jako krok zpět, chtěl bych učinit dvě poznámky.Především doporučuji rozvahu. I když musíme dbát na univerzalitu lidských práv, cesta k pochopení práv LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) byla složitá a dlouhá všude. Teprve v 70. letech minulého století se na Západě prosadil poznání, že homosexuála není psychická porucha. Až v roce 1993 odebrala Světová zdravotnická organizace homosexualitu ze seznamu poruch. Navíc nesmíme zapomínat, že i evropský kolonialismus mnohé ve světě zkomplikoval. Neslavně známý paragraf 377 trestního zákoníku například Indie, ale i další bývalých britských kolonií, od 60. let 19. století kriminalizuje sexuální aktivity, které jsou „proti řádu přírody”. Podle dostupných údajů 80 členských zemí OSN homosexualitu kriminalizuje a v šesti státech je to hrdelní zločin. Kyrgyzstán není zrovna příklad největšího bezpráví páchaného na LGBT.Druhá poznámka se týká samotné propagace homosexuality. I když hájím práva všech na svobodu vyjadřování, sexuální exhibicionismus jakéhokoliv druhu pokládám za nekulturní projev svobody. A zdroj právě tak zbytečných, jako narůstajících konfliktů.Děkuji za pozornost.