Stanovisko k návrhu změny směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní

25.11.2015 000 15:18

Návrh novely směrnice 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, který 18.11.2015 přijala Evropská komise, považuji za špatný a neřešící žádný problém.

V prvé řadě zatím nebylo prokázáno, že by při útocích byly použity legálně získané zbraně lidmi vlastnícími povolení tyto zbraně držet. Šlo o ilegálně získané nebo ilegálně upravené zbraně. Teroristé si zbraně mohou opatřit nelegální cestou nezávisle na změnách právního řádu, tyto změny však dopadnou na běžné držitele zbraní, kteří s terorismem nemají nic společného, naopak mohou někdy adekvátně čelit případnému útoku, jakkoliv je spíše žádoucí, aby toto vykonávaly ozbrojené složky státu.

Navrhované změny zneužívají současnou paniku ve společnosti a poptávku po snadném řešení, parazitují na strachu a nabízejí rádoby odpověď na problém terorismu, který se takto vyřešit nedá. Výsledkem bude pouze omezení práva občanů na obranu, nárůst byrokracie, a to bez jakékoliv přidané hodnoty spočívající ve zvýšení bezpečnosti před dalšími útoky a  potenciálně toto bude základem pro další omezování držení zbraní, zejména postupným přesouváním různých zbraní podle podivného kritéria „nebezpečnosti“ do zakázané kategorie A.

Jde-li o otázku znehodnocených zbraní, tak zde samozřejmě může dojít ke zpřísnění procesu znehodnocování, ale toto je problematika, kterou by měly řešit národní parlamenty a vlády podle podmínek v jednotlivých zemích, v případě ČR možnými úpravami vyhl. 371/2002 Sb. Pokud jde o sdílení informací o zbraních, tak toto je vyřešeno systémem SIS II, a je jen na jednotlivých státech, aby se řádně zapojily.

Rychlost s jakou byl návrh vytvořen a přijat nutní k zamyšlení, zda opravdu vznikl až v posledních dnech a zda nejde pouze o oživení dlouhodobé snahy o větší kontrolu občanů EU.

Jsem přesvědčen, že navrhované změny nezvýší bezpečnost v EU a současná podoba směrnice i českého zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. je dostačující.