Stanovisko k ratifikaci Lisabonské smlouvy PSP ČR

19.2.2009 000 12:33

Dne 17. 2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky hlasy 125 poslanců (ČSSD 71, ODS 33, KDU-ČSL 12, Zelení 4, Nezařazení 5), schválila Lisabonskou smlouvu.

Způsob, jakým tato smlouva byla ratifikována, je odsouzeníhodný a nedemokratický. Občané ČR, kterých se tato smlouva dotýká, opět neměli možnost se vyjádřit v referendu a ani politické strany zastoupené v PS PČR ve svých volebních programech neměly, ani nemohly mít, své postoje k postupné centralizaci byrokratické moci unijní administrativy na úkor národních parlamentů a vlád. Takové rozhodnutí má pochybnou legitimitu a proto vyjadřujeme k tomuto aktu náš zásadní nesouhlas.

Všichni občané ČR, nejen čelní představitelé, musí mít právo rozhodovat o své budoucnosti, která je dotčena ratifikací Lisabonské smlouvy.

Náš nesouhlas s Lisabonskou smlouvou nadále trvá, neboť nás vleče do militarizace mezinárodních vztahů, do područí Spojených států a jejich dobrodružství ve světě, a otevře cestu ke konstitucionalizaci volného trhu a neoliberální politiky a tím i k možnému zhoršení sociálních podmínek občanů EU. Zároveň výrazně zasahuje a omezuje státní suverenitu České republiky.

Nadále budeme pokračovat ve spolupráci s levicovými stranami v EU, v boji proti aplikaci této Smlouvy. Vyzýváme občany ČR, aby si pamatovali strany, které pro tuto Smlouvu zvedly ruku, a vyjádřili svůj protest v červnových volbách do Evropského parlamentu.