Stanovisko k situaci na Ukrajině

14.1.2015 000 20:35

Situation in Ukraine B8 0000/2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,dovolte mi několik slov na podporu návrhu znění rezoluce, které připravili poslanci ze skupiny GUE/NGL. Především bych se chtěl znovu distancovat od představitelů EU a některých státníků členských zemí Unie, kteří se podíleli na rozpoutání politických vášní na Ukrajině. Vášní, které vyústily napřed ve svržení řádně zvoleného – byť mnohdy právem kritizovaného – prezidenta a následně do občanské války. Věřím, že přijde den, kdy Unie pochopí své chyby a bude mít sílu omluvit se ukrajinskému lidu.Zorganizovaní parlamentních voleb v podmínkách občanské války, mediálního i fyzického násilí je legitimizací převratu jen pro ty, kdo nechápou, co je to svoboda a demokracie. Demokracie není „konečné řešení ruské otázky“ upalováním lidí v Oděse či ostřelováním obytných čtvrtí Donbasu. Demokracie je dohoda různých sociálních skupin, různých etnik, různých konfesí – ne vítězství oligarchů nad chudinou, ne vítězství jedné jazykové skupiny nad jinou, ne jednoho patriarchátu nad druhým.Demokracie je řešení sporu svobodnými volbami a jednáním u pracovních stolů. Musíme dát jasně najevo státníkům v Kyjevě, Moskvě i ve Washingtonu, že pokládáme za jediné možný počátek řešení situace na Ukrajině okamžité zastavení bojů. V pluralitní společnosti, jako je ta ukrajinská, se musí různorodost odrazit i v ústavním pořádku – je nutné připravit takové reformy, které posílí samosprávu, ochrání etnické i náboženské menšiny a zajistí ekonomický rozvoj.Je čas říci ne válce, nacionalismu a nesmyslným sankcím. Je čas podpořit mír činy.Děkuji za pozornost.