Stanovisko k situaci v Turecku

14.1.2015 000 20:36

2014/3011(RSP)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,na podporu návrhu rezoluce, ketou připravili poslanci skupiny GUE-NGL, bych chtěl uvést, že si hluboce vážím výsledků, které Turecko dosáhlo v posledních letech v ekonomickém rozvoji, ale i jeho některých vnitropolitických opatření, například v podobě omezení role armády jako arbitra demokracie. Na druhé straně je ale nejvyšší čas říci, že asociační dohoda EU-Turecko by měla být Evropskou unií vypovězena, jestliže turecká vláda bude nadále porušovat svobodu slova a bude odmítat právo na sebeurčení kurdského národa.Za aktuálně nejnebezpečnější jednání Ankary pokládám politiku vůči Sýrii. Turecká podpora nejrůznějších skupin bojujících se zbraní v ruce proti syrské vládě, vytváření logistického zázemí pro ně, povolení transportu zbraní a lidí ze zahraničí pro tyto militantní skupiny, diplomatická i propagandistická podpora války v Sýrii – to vše jsou kroky, které od počátku nesměřovaly jen k destabilizaci Sýrie. Dnes už každý pochopil, že výsledkem této politiky je vytvoření fanatických bojůvek tzv. Islámského státu. Ten destabilizuje celý region, a ti včetně Turecka. A v konečném důsledku, jak ukázaly nedávno zločinné teroristické útoky v Paříži, destabilizuje i Evropu.Evropská unie by měla být organizací či institucí, v níž se řeší problémy demokratickými nástroji. Nelze tolerovat dlouhodobé porušování lidských práv a jednání v rozporu s mezinárodním právem u státu, s nímž nás váže asociační dohoda.Děkuji za pozornost.