Tiskové prohlášení k rozhodnutí Ústavního soudu ČR o slučitelnosti Lisabonské smlouvy s Ústavou České republiky

26.11.2008 000 11:54

26. listopadu 2008 rozhodl Ústavní soud, že návrh reformní Lisabonské smlouvy je v souladu s Ústavou ČR, byť uvedl, že neposuzoval dokument celý. Tím odstartoval její ratifikaci v Parlamentu ČR a zároveň poskytl důležitý argument obhájcům této smlouvy. KSČM dlouhodobě kritizuje jak navrženou Lisabonskou smlouvu, tak postup integrace Evropské unie. Jsme přesvědčeni, že EU potřebuje nový základní dokument, který by zpřehlednil integraci a dal Evropské unii právní subjektivitu. Toto zpřehlednění ale nesmí být samoúčelné. Podle našeho názoru Lisabonská smlouva nenaplnila dva hlavní záměry, které od takového dokumentu požadujeme:

• Lisabonská smlouva nepřináší demokratizaci řízení Evropské unie. Zachovává deficit demokracie při spojení rozhodovacích orgánů Unie a Evropského parlamentu. To při postupující integraci znamená, že se Unie ještě více vzdaluje občanům členských států, a to i občanům České republiky.

• Lisabonská smlouva předává další pravomoci členských států do rukou eurobyrokracie a nevolených politiků, jako je například vysoký komisař pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Ti při prohlubování demokratického deficitu mohou ještě více prosazovat svoji svévoli, která je v rozporu se zájmy národů a států Evropy, ale i Evropské unie jako takové.KSČM si velmi váží zápasu prezidenta České republiky Václava Kaluse o udržení suverenity naší země. Chápeme jeho obavy a mnohé s ním sdílíme. Také my si od počátku klademe otázku, KDO je zdrojem právní a politické moci v Evropské unii? A spolu s prezidentem konstatujeme, že »lid to v žádném případě není«! Jsme však zároveň přesvědčeni, že rozvoj ekonomiky a obhajoba sociálního státu vyžadují v nastupující globální ekonomické krizi posilování evropské integrace. Jenže Lisabonská smlouva svým omezením suverenity a předáváním moci nedůvěryhodným politikům a byrokratům do Bruselu bez jejich demokratické kontroly oživení ekonomiky, upevňování sociálních jistot a tím i naplňování smyslu integrace rozhodně nezaručuje.Proto vyslovujeme podiv na rozhodnutím Ústavního soudu ČR a budeme i nadále trvat na tom, aby ratifikace Lisabonské smlouvy proběhla prostřednictvím referenda. Vyzýváme Parlament ČR, aby v případě hlasování smlouvu zamítl.MUDr. Jiří Maštálka, místopředseda ÚV KSČM pro zahraniční politiku a evropskou integraciPraha 26. listopadu 2008