Tiskové prohlášení k výsledkům předčasných voleb v Moldavské republice

3.8.2009 000 21:25

Dne 29. 7. 2009 se uskutečnily v Moldavské republice předčasné parlamentní volby.

Parlamentní volby v této zemi se konají již podruhé za poslední čtyři měsíce. Parlament zvolený 5. dubna, ve kterém měli komunisté většinu 60 křesel ze 101, nebyl schopen pro nekonstruktivní postoj opozice zvolit novou hlavu státu. Ke zvolení kandidáta navrhovaného komunistickou stranou chyběl jeden jediný hlas.

Předčasné volby opět vyhráli komunisté s velkou převahou, i když ztratili většinu v parlamentu, který sestává ze 101 mandátů.

Průběh předčasných voleb jsme sledovali s velkým zájmem. Tyto volby se uskutečnily v souladu s volebním zákonem a podle pozorovatelů OBSE kultivovaně, demokraticky a podle evropských standardů. Výsledek, kterého dosáhli moldavští komunisté – podpora od více než 45 % voličů, je nezpochybnitelným důkazem úspěšnosti politiky KS Moldavska, která nesla vládní zodpovědnost ve velmi složité hospodářské i politické situaci.

Jsme si plně vědomi možných úskalí dalšího politického vývoje v Moldavsku. Tím více si vážíme realistického postoje Strany komunistů Moldavska, která jediná navrhuje schůdné řešení složité situace. Základem tohoto řešení je vytvoření stabilního vedení země, nikoliv odmítání a vylučování nejsilnější politické strany z účasti na vládě. Rozdělování společnosti není řešením pro stabilitu a úspěšný vývoj Moldavské republiky. Věříme, že takový postoj zaujmou nejen další politické strany v Moldavsku. Stupňování napětí v zemi může přinést jen prohloubení hospodářských i politických potíží země a oslabí postavení Moldavské republiky v nových geopolitických podmínkách.

Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM

Jiří MAŠTÁLKA, místopředseda ÚV KSČM