Účinnější politika EU pro Jižní Kavkaz: přikročit od slibů k akcím – Přístup v oblasti regionální politiky k Černému moři

16.1.2008 000 16:57

Paní předsedající, zaprvé bych chtěl velmi poděkovat paní komisařce, že mi odpověděla na mojí otázku, která se týkala trestní odpovědnosti osob v Gruzii, což je velmi citlivá otázka, která se řešila také v předvolební diskusi v Gruzii. Chtěl bych říct, že moje předřečnice řekla, že Rusko má imperiální úmysly. Ano, je to možné. Ale musím říct, že Kavkaz nejsou ani Alpy, ani Pyreneje, Kavkaz je pouze Kavkaz. A je třeba, abychom to v tomto geografickém smyslu chápali. Měl jsem připravené delší vystoupení, ale shrnu svoji pozorovatelskou misi na volbách v Gruzii do sedmi bodů.Zaprvé stejně jako drtivá většina obyvatel regionu Kavkazu i my v západní, středí a východní Evropě si přejeme, aby v tomto regionu byla stabilita. Je možné, že tato stabilita bude s podporou Spojených států nebo Evropské unie. Zadruhé naší povinností jako poslanců Evropského parlamentu je, abychom se ptali, jakým způsobem byly použity finanční prostředky, které poskytla Evropská unie na odpovídající programy, ne na volby pro pana prezidenta Sakašviliho. Zatřetí je velmi sympatické, že staronový prezident vyzývá k dialogu s Ruskem, ovšem platí pravidlo, že stejně jako na oficiálních tancích, jestliže nabídnete dámě rámě, neznamená to, že budete tancovat podle toho, jak ona chce. Chci tím říct, že jestliže vyzývá prezident Sakašvili k dialogu s Ruskem, je nezbytné, aby i druhá strana chápala, že je to upřímné vyzvání k tanci. Začtvrté všechny státy mají o Kavkaz zájem včetně Spojených států amerických a včetně Evropské unie. Evropská unie je bohužel na Kavkaze velmi málo vidět. Přiznám se, paní komisařko, že zájem Evropské unie v tomto regionu není zřetelný, včetně chudoby, a v tomto smyslu zřejmě bude třeba formulovat lépe nejenom slovně, ale i činy a finančně naši společnou evropskou politiku.