Udělení vyznamenání Řád přátelství od prezidenta Ruské federace, V.V. Putina

11.3.2016 000 13:25

Výnosem (PDF) prezidenta Ruské federace Vladimira Vladmiroviče  Putina  ze dne 29.1. 2016  bylo mně a dalším deseti vyznamenaným uděleno vyznamenání Řád přátelství za velký přínos k upevnění přátelství  a spolupráce s Ruskou federací,  rozvíjení obchodních a vědeckých vztahů,  zachování a popularizaci  ruského jazyka a kultury v zahraničí.

Vyznamenání jsem následně osobně převzal v Kremlu  10.3. 2016 z rukou prezidenta V.V. Putina. (video).

Toto vyznamenání považuji za ocenění dlouhodobé snahy o zlepšení vztahů Ruské federace a ČR a především Ruské federace a EU,  o které jsem se zasadil v EP, zejm. v delegaci  Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko.

 

V.V. Putin a Jiří Maštálka

V.V. Putin a Jiří Maštálka

Výnos prezidenta o udělení vyznamenání

Fotografie z předávání vyznamenání

Video z předávání vyznamenání 

Video RT z předávání vyznamenání