UKRAJINSKÁ KARTA EVROPSKÉHO NEOFAŠISMU

21.3.2014 000 20:54

Při diskusi o situaci na Ukrajině v rámci naší politické skupiny GUE/NGL v Evropském parlamentu jsem dostal od německých kolegů velmi závažné informace o propojení ukrajinských a německých neofašistů. Části ukrajinského tzv. Pravého sektoru, který se utvořil koncem listopadu minulého roku jako násilné fašistické seskupení ještě více vpravo od krajně pravicové vládní strany Svoboda, mají už několik let “pracovní kontakty” s německými pravicovými extrémisty. To se týká zejména obskurní strany UNA-UNSO (Ukrajinské národní shromáždění-Ukrajinská národní sebeobrana), jež je nosnou částí Pravého sektoru. UNA-UNSO byla založena už v roce 1990 ve Lvově; počátkem 90. let vysílala dobrovolníky do ozbrojených konfliktů v Gruzii a Čečensku. Hlavní nepřítel: Rusko!

V roce 1996 uzavřela UNA-UNSO “partnerskou smlouvu” v krajně pravicovou německou stranou NPD (Nacionálně demokratická strana Německa), a od toho roku rokovali představitelé obou stran střídavě ve Lvově a Mnichově. Jakýsi Andrij Starostin, zástupce “zahraniční dokumentační služby” UNA-UNSO, zveřejnil svého času v tiskovém orgánu NPD “Deutsche Stimme” stať s názvem “Ukrajina a Evropa”, jejíž závěr byl jednoznačný: Evropa prý musí konečně úžeji spolupracovat s Ukrajinou, aby byl potlačen vliv Ruska!

S tím, jak sílil vliv dnes vládní ukrajinské strany Svoboda, byly také posilovány kontakty i této strany s NPD. “Pracovní tyky” obou stran byly údajně navázány v roce 2008. Spolupráce obou krajně pravicových subjektů nápadně ožila v minulém roce. Představil Svobody Sergej Nadal, který je starostou Tarnopolu, prohlásil při jedné z návštěv NPD v Německu, že “expanze evropských zájmů nyní musí s pomocí Ukrajiny postupovat až na hranice Ruska”. Strana Svoboda však také spolupracuje s neofašisty ve Švédsku (švédští neofašisté se účastnili nepokojů v Kijevě!) a v dalších členských státech EU. Vzhledem ke svému vlivu je Svoboda přirovnávána k řeckému Zlatému úsvitu, ba dokonce pokládána za nejvlivnější neofašistickou stranu Evropy!

Při hledání slov pro závěr tohoto příspěvku mi napomohla aktuální zpráva: ukrajinský Pravý sektor začal budovat jakýsi ozbrojený “ruský legion” za účelem”ochrany samostatnosti Ukrajiny”…