Upozaděné setkání v Astaně

10.7.2017 000 15:01

Bohužel mimo pozornost drtivé většiny českých médií proběhlo nedávno vrcholné setkání Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS). toto setkání se konalo v Astaně, hlavním městě Kazachstánu, a bylo důležité nejen z hlediska projednávaných, hlavně bezpečnostních problémů, ale také proto, že novými členy ŠOS se staly Indie a Pákistán. A právě setkání vrcholných představitelů obou těchto zemí bylo nejdůležitějším bonusem summitu.

Připomenu, že ŠOS byla založena v roce 2001 Čínou, Ruskem, Kazachstánem, Uzbekistánem, Kyrgyzstánem a Tádžikistánem; nyní má tedy osm členů, a další státy (mj. Írán, Mongolsko, Bělorusko a Afghánistán) mají v ŠOS status pozorovatelů.

K základním cílům ŠOS, jejíž význam v Asii dynamicky roste, patří posilování důvěry mezi členskými státy, jejich spolupráce v oblasti politické, ekonomické, vědecko-technické, kulturní, ekologické, dopravní a turistické, dále pak úsilí o mír, bezpečnost a mírové řešení stávajících či potenciálních konfliktů. Nutno však dodat, že ŠOS není aliancí na úrovni NATO, ale snaží se mít ve vojenské oblasti neutrální charakter.

Podepsáno 11 dokumentů

Během astanského summitu, který byl první velkou doprovodnou událostí aktuálně probíhající mezinárodní specializované výstavy EXPO 2017 v Astaně, podepsali hlavy členských států ŠOS 11 dokumentů, mezi kterými byla např. Konvence pro boj s extremismem a společné prohlášení o boji s mezinárodním terorismem.

Velkou pozornost věnovali účastníci summitu situaci v Afghánistánu. Ruský prezident Vladimir Putin mj. varoval před přetrvávajícím nebezpečím teroru v Afghánistánu a uvedl, že tamní situace je jedním z největších nebezpečí pro celou Střední Asii. Uvedl, že spolupráce mezinárodních sil se stala v Afghánistánu málo efektivní a bezpečnostní situaci v zemi nikterak nezlepšila. »USA a NATO vedou už 15 let vojenské operace proti Tálibánu a přesto se vojenská a politická situace v Afghánistánu dále zhoršila. To je jedno z nejvážnějších ohrožení pro šanghajskou kooperaci,« upřesnil ruský prezident.