Větší pozornost Evropské unii

21.10.2014 000 23:59

Od voleb do Evropského parlamentu uplynulo pouhých pět měsíců, ale takzvaná evropská či unijní témata se z českých médií opět téměř vytratila. To je však příznačné i pro jiné členské státy Evropské unie. Hlavní roli hrají často podružná národní témata, nemající zhola nic společného se skutečností, že dění v členských státech EU, a v prvé řadě jejich legislativa, je v převažující míře určována unijními orgány. Je však naléhavě třeba, aby členské státy společně a naléhavě, bez národní povýšenosti a resentimentů, čelily hlavním problémům kontinentu. Hospodářská krize vytrvale podkopává jeho už tak vratké sociální a demokratické základy.

Důsledky úsporných programů nadiktovaných silnými zeměmi, v čele s Německem, státům nejvíce postiženým krizí jsou katastrofální. Na teritoriu EU je dnes bez práce na 25 milionů lidí. Alarmující je míra nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let – ti tvoří celou jednu pětinu z celkového počtu nezaměstnaných, přičemž nejhorší situace je ve Španělsku, Řecku a Itálii. Když jsme šli jako levice do letošních voleb do Evropského parlamentu, deklarovali jsme, že chceme jinou Evropskou unii – Unii demokratickou, sociální a mírovou, a požadovali jsme prohloubení demokracie v institucionálním rámci EU. Ovšem ti, kdož přišli s těmito požadavky a snaží se je prosazovat, jsou ve Štrasburku a Bruselu v opozici. V opozici, která je bohužel mnohem slabší než konzervativně-nacionalistický blok.

Složení Evropské komise, tedy jakési unijní vlády, nemá bohužel nic společného s hlasováním voličů ve volbách do Evropského parlamentu. A je to právě Komise, která si nepřeje silnou evropskou občanskou společnost, jež by dokázala mimo unijní orgány a instituce zvrátit některé potenciálně nebezpečné výstřelky neoliberalismu a hrabivého lobbismu. Aktuální je nanejvýš sporné odmítnutí registrace Evropské občanské iniciativy Stop TTIP, kterou se její organizátoři snaží postavit pro Evropu nanejvýš nebezpečné dohodě o volném obchodu a ochraně investic se Spojenými státy.

Ovšem potěšitelné je, že tato iniciativa žije a jejím organizátorům se už podařilo shromáždit přes půl milionu podpisů z potřebného milionu. Také čeští občané mají možnost Evropskou občanskou iniciativu Stop TTIP podpořit – stačí zadat webovou adresu http://stop-ttip.org a elektronicky připojit svůj podpis. Je to důležité!