Vláda přehlížela obchod s falešným alkoholem

25.9.2012 000 0:53

Dvě otázky pro poslance Evropského parlamentu Jiřího Maštálku

Ve sdělovacích prostředcích proběhla informace o tom, že Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP (ENVI) projednával informaci o šíření otrav metylalkoholem v ČR. Zúčastnil jste se také tohoto slyšení? Minimálně ze zpravodajství ČT a rozhlasu se zdálo, že byli přítomni jen poslanci za ODS, KDU-ČSL a ČSSD.Ponechám stranou, co si myslím o objektivnosti informací a vyváženosti zpravodajství z EP v českých sdělovacích prostředcích. Samozřejmě, že jsem se tohoto projednávání zúčastnil, a to aktivně. Mimo jiné jsem uvedl: Jako europoslanec za ČR, jako lékař i jako občan považuji tuto situaci za velmi vážnou.

Jsem překvapen opožděnou reakcí odpovědných orgánů, institucí. Tyto orgány a instituce měly podle mně dostupných informací delší dobu indikace a signály, které naznačovaly možnost oběhu falšovaného alkoholu renomovaných značek v distribuční síti, a tudíž možného ohrožení zdraví občanů.

Problém bylo potřeba řešit dříve a jinými metodami, než je pouhé zavedení prohibice. Jako lékař mohu použít přirovnání: když jsme se nevěnovali účinné prevenci, zůstávají k léčbě pouze bolestivé radikální prostředky. Dopad pozdě přijímaných opatření je nejenom v rostoucím počtu úmrtí a podezření na poškození zdraví, ale i značný dopad ekonomický. Bohužel, jak to bývá v podobných situacích, budou postiženi ti, kteří dodržovali určená pravidla.

Samozřejmě, že touto situací je poškozeno renomé ČR. Budu se intenzivně zajímat o to, jaké kroky v oblasti legislativní i kontrolní budou učiněny, včetně vyvození osobní odpovědnosti těch, kteří selhali. Kromě toho jsem v pokračující diskusi položil otázky Komisi, které byly směřovány do oblasti včasného informování.

Ptal jsem se kromě jiného, kdo, kdy a jakým způsobem informoval EK o hrozivé situaci. Nebyl jsem sám překvapen odpovědí, že ČR zadala data do systému včasného varování 8. září 2012, ale ke spuštění systému došlo až 10. září. Tady si musíme vyjasnit i odpovědnost EK, která tento systém spravuje.

* * *

Musím říci, že takzvaná slovní přestřelka, která byla fakticky hlavním obsahem zprávy v ČT, byla zcela podřadná. Chtěl bych zdůraznit, že jsem ve svém následném vystoupení odmítl, že bych chápal, stejně jako většina, projednávání této tragické záležitosti za součást předvolebního boje v ČR.

Připomněl jsem, že na základě jiných případů například prsních implantátů, léku Mediator, kdy došlo k závažnému poškození zdraví mnoha občanů EU, EP přijal legislativní změny, které zpřísňovaly kontrolu, a tedy ochranu občanů. Takzvaná metylalkoholová aféra tedy není první svého druhu, která je projednávána v EP.

V souvislosti s přípravou směrnice o přeshraničních hrozbách, kterou se také zabývám v rámci své práce europoslance, je otevřená, transparentní výměna názorů tím správným krokem. Mohou nastat případy daleko horší (například epidemie) a je potřeba mít řádnou a provázanou legislativu.

Nutí vás to, co se děje, včetně zveřejňování v médiích nových informací o současném postupu státní správy, připravených krocích atd., k dalšímu zamyšlení?

To nelze ponechat stranou. Mě velmi znepokojuje situace kolem distribuce falešného alkoholu renomovaných značek v běžné distribuční síti. Je však otázkou, jestli všechny příslušné orgány pracovaly, jak měly, nebo byly svázány špatnou legislativou, či nedostatečným počtem pracovníků, kteří byli v rámci redukce státní správy propuštěni. Je s podivem, že se situace okolo falešného alkoholu a jeho distribuce začíná řešit teprve nyní.

Tedy ve chvíli, kdy nelze přehlédnout zmařené lidské životy a lze se ptát: Kdo nese odpovědnost? Kdo v tichosti přihlížel? Kdo neučinil předběžné opatření? Jedním ze základních poslání státu je přece ochrana jeho občanů. Z médií vyplývá, že státní dozor monitoroval situaci oběhu falešného zboží. Proč dostatečně nekonal již dříve, preventivně, je až zarážející.

Co bude příště? Nyní alkohol a poté třeba tabákové výrobky. Falešné cigarety s nekvalitním tabákem, či přídavkem čehosi. Nebo dětská výživa z takzvaného ekologicky pěstovaného ovoce, která ovoce neobsahuje. Jen aby se ušetřilo. Jestli si z této situace nevezmeme poučení, tak jsme hazardéři a záleží nám jen na výnosu, nikoliv na kvalitě.

Nyní proklamované prohlášení, že zdraví občanů je přednější než ekonomická ztráta, se mně zdá tendenční a falešné. Vláda, zdá se, nic nečinila a celou dobu přehlížela indikace, signály od kontrolních orgánů a dá se i říci, že v tichosti přehlížela problém obchodu s falešným alkoholem, který vyústil až v tuto tragédii.

V této situaci je však potřeba vládě pomoci zvládnout situaci, dostat ji pod kontrolu, a to průřezově politickým spektrem. Při záchraně lidských životů by měla jít politická třenice stranou. Poté je však nutné vyvodit důsledky a nečekat, že vláda vyvodí důsledky sama.