Volby v Gruzii měly do evropského standardu daleko

7.11.2003 000 21:44

Rozhovor s poslancem za KSČM Jiřím Maštálkou

 • Zúčastnil jste se jako pozorovatel Rady Evropy, nominovaný frakcí Sjednocené levice, nedělních voleb v Gruzii. Zástupci Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) alespoň podle informací tisku vyjádřili šok nad počtem zaznamenaných nezákonností, ke kterým při volbách docházelo. Jaké jsou vaše poznatky?

  Pokud vím, Rada Evropy to přímo jako šok neformulovala. Ale v oficiálním stanovisku za Radu Evropy se o narušeních volebního procesu v Gruzii mluví. To je jedna věc. A druhá věc: Za RE jsme se dohodli, že okamžitě po zvolení parlamentu bude probíhat průběžná, regulérní a pravidelná konzultace s jejich zástupci v Radě Evropy na úrovni generálního tajemníka. Tak, aby do prezidentských voleb v Gruzii se věci, které považujeme za zásadně závadné – například seznamy voličů daly do pořádku. Třeba i za pomoci mezinárodního společenství, tj. právě Rady Evropy.

  • K jakým nezákonnostem při volbách v Gruzii vlastně došlo?

  To je na hodinové vyprávění. Pro čtenáře Haló novin ostatně chystám rozsáhlejší materiál, a nejen o zkušenostech z Gruzie. Zásadním problémem, který jsme zjistili, byly chyby ve voličských seznamech. Prostě neodpovídaly skutečnosti. Obsahovaly mrtvé. duše. Byli v nich zaneseni lidé, kteří už nežijí. A naopak jména lidí, kteří v Gruzii žijí a mají právo volit, zase v seznamech chyběla. Byl jsem v Gruzii už jako člen předmonitorovacího výboru, do kterého každá z frakcí Rady Evropy vyslala jednoho svého zástupce. Nebyl jsem tedy na místě jako pozorovatel Sjednocené levice pouze při samotných volbách. Na ty mimochodem přijelo na šest stovek pozorovatelů z různých institucí, organizací, společností atd. – od Rady Evropy až po Společenství nezávislých států.

  Jak se problém, o kterém jste mluvil, řešil?

  Lidé, kteří měli právo volit, ale nebyli zaneseni do voličských seznamů, měli dostávat zvláštní povolení od místních prefektur nebo od soudu. Konstatovalo, že jsou skutečně občany Gruzínské republiky a mají právo volit. Způsobilo to spoustu těžko řešitelných situací a v některých okrscích si pomáhali, jak uměli.

  To byl zásadní problém. Asi tři týdny před volbami se voličské seznamy od skutečnosti lišily asi o šest tisíc hlasů. Něco se podařilo upravit. Předsedkyně ústřední volební komise se opravdu velmi upřímně snažila, seč mohla, a také spolupracovala se všemi mezinárodními organizacemi, které do Gruzie vyslaly na pozorování své zástupce. Ale nebylo to nijak jednoduché. Oni tam totiž nemají seznamy v digitálním systému, takže chyby se musely přepisovat ručně. Evidentně se nestačily zlikvidovat všechny chyby v seznamech voličů. A to samozřejmě může být jedna z cest, jak manipulovat výsledkem voleb. • Jsou tedy výsledky parlamentních voleb v Gruzii právoplatné? Rada Evropy dala k jejich průběhu připomínky, nemá právo je označit za neprávoplatné. O jejich právoplatnosti by měl rozhodnout Ústavní soud Gruzínské republiky. To je jejich svrchovanost. My jsme však měli řadu větších i menších připomínek k technické organizaci průběhu voleb. Kdybych to porovnal, tak zde právě co do organizační stránky byly parlamentní volby na horší úrovni než třeba v Arménii, která je v obdobné sociálně-ekonomické a politické situaci, a kde jsem byl v prvním pololetí třikrát. V Arménii byla organizační stránka voleb v evropských standardech, zatímco v Gruzii za tímto standardem velice pokulhávala. Pokud jde o gruzínské volby, Rada Evropy situaci podrobně monitorovala a u každé jednotlivé zjištěné závady jsme konstatovali, zda podle našeho názoru mohla, či nemohla umožnit manipulaci voleb. Ale my jsme ji neprokázali. Jen jsme upozornili, že to a to se v daném místě dělo a že by to mohlo být k manipulaci zneužito. Nic víc a nic míň.

  Haló noviny, 6.11.2003, rubrika: Titulní strana, strana: 1, autor: Marie KUDRNOVSKÁ