Vyjádření k rozhovoru s ministrem zdravotnictví D. Rathem

25.11.2005 000 17:14

Se zájmem jsem si v Bruselu přečetl pondělní vydání Hospodářských novin, kde mne – již svým nadpisem – upoutal rozhovor s ministrem zdravotnictví D. Rathem (21. 11. 2005, str. 4, Musílková intrikařila, teď přešla na švejkování ). Během čtení tohoto rozhovoru jsem nezaznamenal mnoho zajímavých myšlenek nového pana ministra, ale nemohl mne nezaujmout odstavec, ve kterém pan ministr uvádí, že je veřejným tajemstvím, že řada poslanců zvedla telefon a VZP jim něco zařídila – od operace strýčka po plastickou operaci prsu. U komunistů za ředitelku oroduje europoslanec Jiří Maštálka, jeho manželka má smlouvu s VZP v Plzni. Bude jistě zajímavé dozvědět se, co pan ministr chápe pod spojením oroduje u komunistů. Protože i další výše uvedená tvrzení jsou velmi závažného charakteru, zajímalo by mne, jestli pan ministr může předložit důkazy, o které tato svá tvrzení opírá. V případě, že takové důkazy neexistují, o čemž jsem přesvědčen, by se totiž jednalo o velmi neetické šíření nepravdivých informací.