Vzdělávání jako základní kámen lisabonského procesu

12.10.2005 000 20:22

Dámy a pánové, předkládaná zpráva se zaměřila na otázky vzdělávání jako pilíře Lisabonské strategie. Domnívám se, že zpráva správně vyzdvihuje několik problémů, kterým v současné době čelíme, nicméně bych rád oponoval obecnému znění zprávy, která ze vzděávání dělá pouhý nástroj hospodářského růstu, a vzdělávání není vnímáno jako nástroj růstu osobnosti. Právě takové pojetí prosazoval kdysi v historii učitel národů Jan Ámos Komenský. Přes uvedený problém ale souhlasím s tím, že vzdělávání musí být naší prioritou, zejména co se týká bodu 17, tedy finanční podpory.Rád bych podpořil i problematiku mladých. Často mají příležitost se vzdělávat, mají ale problém se zapojit do procesu a najít patřičnou profesi a patřičnou akceptaci svého vlastního vzdělání, které my jim nabízíme. Důraz musí být kladen nejen na mladé, ale musíme změnit přístup i vzhledem k dalším věkovým kategoriím. Soudím, že vzdělávání musí být právem, povinností a potřebou po celý život.