Vztahy EU-Čína

6.9.2006 000 17:13

Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za jeho obsáhlou zprávu, a i když s mnohými tezemi předkládané zprávy se plně neztotožňuji, vítám je jako náměty do diskuze. Je sice patrné, že pan zpravodaj usiloval o co nejširší a nejdetailnější pojetí vztahů Evropské unie a Číny, domnívám se ale, že jsou dvě oblasti, které by si zasloužily do budoucna naši daleko větší pozornost. Pan zpravodaj několikrát ve své zprávě zdůrazňuje, že s narůstajícím významem Čínské lidové republiky ve světové politice a s jejím rostoucím významem jako světové ekonomické velmoci také narůstá její mezinárodní zodpovědnost. V rámci této rostoucí zodpovědnosti bych velmi rád zdůraznil dvě otázky, které vnímám jako klíčové.V prvé řadě se jedná o otázky ochrany životního prostředí. Představitelé Čínské lidové republiky si tento závažný fakt uvědomují, ale omezují je náklady spojené s výrobou a konzumací šetrnější k životnímu prostředí. Domnívám se, že Evropská unie by měla přistoupit k této problematice daleko aktivněji, než přistupovala do současné doby. Možná, že ochrana životního prostředí a tzv. zelené technologie mohou být budoucí oblastí investic firem Evropské unie v Číně.Druhou problematikou, která je v předkládané zprávě zmíněna a která by podle mého názoru měla být závažným tématem při jednání se zástupci s Čínskou lidovou republikou, ale také oblastí, ve které by se měla Evropa podělit o zkušenosti, je ochrana zdraví při práci, sociální zabezpečení, sociální dialog, zabránění využívání dětské práce a zajištění základních práv pracovníků. Podejme pomocnou rukou a pomozme nalézt takové řešení této složité problematiky, které přispěje především ke zlepšení úrovně těch, kteří se na čínském zázraku podílejí nejvíce.