Z mého bruselského blok(g)u – Břidlicový plyn

14.2.2014 000 17:39

Černobílé bývají většinou jen fotografie nebo kreace módních návrhářů. Naše okolí – životní prostředí nás všech – a život sám je mnohem, mnohem pestřejší a barevnější.

Ani duha nemá tolik odstínů. Nicméně je jedna záležitost, a to už používám argument z publikace, jejímž jsem spoluautorem, která je skoro jasně černo-bílá. Buď bude voda, nebo nebude.

Který problém je postaven tak jednoznačně? Je to příběh, odehrávající se kolem těžby tzv. »břidlicového plynu«. Pro někoho spása ve svízelném hledání cest k energetické soběstačnosti lidstva pro blízkou budoucnost, pro jiné černá můra, abych byl dále v »barevném« pojetí dnešního blok(g)u vytrvalý. V každém případě je to také téma, které je velice často na programu debat v Evropském parlamentu i dalších unijních institucích. Zrovna tento týden se v Bruselu odehrála další z debat na téma záměrů těžby v EU. A svým dílem přispěla aktuálně také Evropská komise, která v lednu přijala sdělení, ve kterém doporučuje členským státům unie, jak mají zajistit řádnou ochranu životního prostředí a klimatu při frakování. Tedy vysoko objemovém hydraulickém štěpení, které je používáno právě při těžbě plynu z břidlic..Není tajemstvím, že v této otázce patřím i osobně k aktivním lidem. Podle mého názoru totiž nejde jen tak přehlížet vůli občanů, kterým jsou hodně vzdálené zájmy podnikatelů, kteří chtějí prosadit těžbu plynu na úkor životního prostředí a v konkrétní naší realitě i zásob pitné vody. Už jsem zmínil publikaci, které jsem nejen jako spoluautor, »pomohl na svět«. Už název výmluvně dokumentuje, o co se tu hraje:

»Břidlicový plyn – Energetická naděje nebo špinavá záležitost?« I jako člena Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v EP, jako podporovatele Koalice STOP HF (hydraulické frakci) a v nemenší míře občana, mě nemohla minout potěšitelná zpráva, že české ministerstvo životního prostředí v minulém týdnu zastavilo řízení o povolení průzkumu těžby na Trutnovsku a Náchodsku. Není to pochopitelně výhra ve válce, ale jen vítězství v jedné z bitev, protože přívrženci těžby se jen tak nevzdají. Ale je to důkaz, že spojení lidí může přinést výsledek. V tomto případě se týkal problém 25 obcí na území 281 čtverečných kilometrů. Celkově jde o pitnou vodu pro miliony a životní prostředí nás všech.

Takže také o tyto problémy se hraje v Evropském parlamentu a celé unii, abych znovu připomněl, že si tady v Bruselu nehrajeme jen na nějakém svém parlamentním písečku. A že tu hájíme i zájmy vás, našich spoluobčanů a voličů. Ani ty, ostatně, nejsou černo-bílé.