Z mého bruselského blok(g)u – kavárna Mickey Mouse

29.11.2013 000 13:50

Bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová popsala kdysi Evropský parlament jako parlament Mickey Mouse, tedy diskusní klub bez skutečného vlivu. Ponechám teď stranou možnost polemizovat – po letech vývoje – nad otázkou, jaký opravdu má EP vliv. Zastavím se ale u té kreslené postavičky Mickey Mouse.

Jako kvestor, zjednodušeně řečeno jeden z volených poslanců spoluzodpovědný za administrativní a finanční otázky fungování parlamentu, jsem totiž měl tento týden příjemnou povinnost. Společně s kolegyní Astrid Lullingovou z Lucemburska jsme po několika letech znovuotevřeli obnovenou kavárnu Mickey Mouse.

Je to nejpopulárnější místo pro pracovní schůzky a jednání, i jen posezení u kávy, v celé budově. A je to navíc tak trochu i doklad toho, že evropská instituce může ukázat také vztah ke špičkové architektuře a designu. Autorem návrhu křesílek a stolků v kavárně Mickey Mouse je totiž světoznámý francouzský architekt Jean Nouvel. Jen malá připomínka – v Praze zanechal stopu projektem Zlatý Anděl na Smíchově, věhlas mu získaly jeho projekty Arabského institutu v Paříži i další díla. Veselé barvy opěradel a sedáků křesel v budově parlamentu (mimochodem připomínají lentilky) podle mého názoru odlehčují atmosféru, pro někoho možná úřednické instituce. A do Bruselu se hodí i z dalšího důvodu – Belgie je přece zemí komiksů (Tintinem počínaje)…Ale aby mě opět tvrdošíjní kritici evropské myšlenky i institucí nevyčetli, že parlament se zabývá jen jakýmisi kreslenými hrdiny. Například v umělecké sbírce EP je více než 500 děl ze zemí Unie, která zdobí prostory budov. Jejich pořizování je součástí péče o kulturní dědictví Evropy a některé příklady si můžete prohlédnout bez cesty do Bruselu, Štrasburku či Lucemburku. Stačí si je najít v internetové galerii na webových stránkách EP. Zastoupení v kolekci mají i naši autoři, například Jan Šerých, Tomáš Císařovský, Petr Pastrňák a další.

A ještě jeden dovětek k případným steskům na »přehnanou péči« o EP… Vzpomínám si na výstavu, která před několika lety v Bruselu ukázala, jak vypadají jednotlivé národní parlamenty členských zemí Unie. Vesměs jsou to důstojné budovy s kulturní hodnotou, tak nevím, proč by měla zrovna celoevropská instituce být »Popelkou«. I proto jsem rád za Nouvelovu kavárnu Mickey Mouse a svým způsobem děkuji baronce Margaret Thatcherové za to, že jí udělala vlastně reklamu…