Z mého bruselského blok(g)u – když dva dělají totéž, nemusí to být totéž

30.5.2014 000 1:26

O složení Evropského parlamentu (EP) pro příštích pět let jste před týdnem rozhodli a já bych nejprve chtěl i této příležitosti využít k poděkování. Především všem z vás, kteří jste byli volit, protože jste pochopili, že eurovolby nejsou nějakým »druhotřídním« hlasováním.

Že mít své zástupce v Bruselu je šance mít vliv na směřování Evropské unie, příležitost být u toho a ne jen koukat, co pro nás – nebo na nás – chystají jiní. A stejně rád bych chtěl poděkovat všem, kdo dali hlas kandidátům KSČM, neřkuli dali důvěru konkrétně mně. Před eurovolbami jsem nejednou konstatoval, ze nechci jen planě a populisticky slibovat, co všechno pro vás dokážu udělat, prosadit a vyjednat. Se znalostí prostředí a možností v EP jsem říkal, že bych rád pokračoval v konkrétní každodenní práci v zájmu našich lidí, v hledání řešení v tématech, jako jsou bezpečnost léků a potravin, sociální otázky a zaměstnanost mladých i seniorů, atd. Tu šanci – v duchu mého předvolebního hesla »Evropa je šance« – jsem dostal a děkuji za ni.

Ve zvolené »jednadvacítce« europoslanců za Českou republiku je řada nových tváři a nezbývá mi jen doufat, že budeme schopni, jako tomu bylo dosud, v Bruselu »fungovat« jako tým v případech, kdy bude třeba shody v zájmu našich spoluobčanů. Nicméně některé signály mne už teď trochu znepokojují. Obávám se například, aby se s přílivem některých radikálních názorů nepřelily do Bruselu i určité »nezdravé« jevy z domácí politiky. Dalším nebezpečím je pak pokračování populismu z kampaně i při aktivitách v EP. Nevím třeba, jak chce jeden z nově zvolených kolegů hájit – a hlavně prosazovat – zájmy svých voličů, když se prý nemíní angažovat v práci parlamentu v Bruselu. Chce údajně jen jezdit hlasovat do Štrasburku. I jen letmé seznámení z povzdálí s chodem EP, přípravou dokumentů, včetně těch legislativních, které probíhá ve výborech, při schvalování pozměňovacích a kompromisních návrhů, výmluvně napoví, že jen tam lze něco ovlivnit anebo prosadit. V tom spočívá hlavní práce europoslance. Hlasování je sice důležitým projevem názoru, ale jedním hlasem, bez rozhodujícího vlivu na obsah dokumentu.

Chápu, že se to teď dobře říká a ještě lépe lidem bez zájmu o skutečné informace i poslouchá. Ale je to populismus jako hrom, navíc od poslance za stranu, která má občany i v názvu… Nikdo nikoho nenutí, aby se do Bruselu zrovna stěhoval a byl tzv. odtržený od života a problémů voličů, ale vidět mandát europoslance jen jako hlasovací povinnost, to je hodně zkreslená představa.

Takže uvidíme, jaký bude mít EP – po všech ustavujících jednáních politických frakcí, diskusích o složení výborů nebo delegací, ale také volbě předsedy Evropské komise – nakonec po prázdninách start. Čeká nás např. výběr eurokomisařů. A já do té doby uložím bruselský blok »do šuplíku«.