Z mého bruselského blok(g)u – Návštěvníci v Evropském parlamentu

24.1.2014 000 23:43

Dnes to bude všechno o návštěvnících. Nikoli ovšem o populárním televizním sci-fi seriálu, ve kterém jeho hrdinové cestovali nejen v čase, ale i různých prostředích.

Byť o cestování a také prostředích vlastně psát budu. »Návštěvníci« totiž říkáme pracovně skupinám, které jako europoslanci zveme ze svých zemí do sídel Evropského parlamentu v Bruselu a Štrasburku. Každý poslanec EP totiž má právo pozvat každý rok na parlamentem sponzorovanou návštěvu 110 lidí. Což mi napovídá, že už se do EP na moje pozvání podívalo, za necelých deset let, víc než tisíc návštěvníků z ČR.

Cílem je, abychom alespoň ve zkratce ukázali občanům z členských států unie, jak to »v tom Bruselu« funguje, kde se odehrávají rozhodnutí ovlivňující pak jejich každodenní život. A také chceme prezentovat aktivity v EP, protože o nich se toho z našich médií lidé moc nedovědí. I když jde jen o pár hodin, z reakcí účastníků se ukazuje, že takové návštěvy mají smysl. A že to také nejsou zbytečně vynaložené peníze.Skupiny, jako zmínění »návštěvníci«, tak putují prostorami parlamentních budov (občas se i někdo v těch bludištích na chvilku ztratí). Hodinu mají možnost sledovat jednání pléna EP, další dvě pak vyslechnout podrobnosti o struktuře EP a dalších unijních institucí, chodu parlamentu, výborů, delegací atd., včetně prezentace, zajištěné odborníky z návštěvnického centra. V neposlední řadě je to pro nás, poslance, příležitost odpovědět na otázky a »pochlubit se«, co v EP děláme.

Když konstatuji, že jde o putování prostředími a tak trochu i časem, pak do této skládačky patří i návštěva obou měst – Bruselu nebo Štrasburku. V Bruselu je k tomu ještě populární prohlídka »Parlamentária«. Účastníci si návštěvy vesměs pochvalují, protože se přece jen podívají »pod pokličku« událostí, o kterých sem tam čtou nebo je vidí v televizi. Ať už to byli studenti, zástupci různých profesí nebo organizací, senioři. Přijeli za námi lidé z Ústí nad Labem, Prostějova, plzeňského regionu, Liberce… Osobně si cením spolupráce s gymnáziem Mikulášské náměstí v Plzni. Odtud máme skupiny už pravidelně osm let a navíc, pořádáme společně soutěž o evropských tématech a stážisté z této školy poznali i práci mé parlamentní kanceláře.

Nevím, kolik herců a členů komparzu se podílelo na televizních »Návštěvnících«. Troufám si ale tvrdit, že těch našich bylo v EP celkově mnohonásobně víc. Předběžná statistika udává, že jen za rok 2013 to bylo asi 270 000 návštěvníků ve více než 5000 skupinách.