Z MOLDAVSKA DO NĚMECKA

11.7.2013 000 22:08

Haló noviny přinesly 14. června informaci, že Ústavní soud Moldavska zrušil dříve vyslovený zákaz používání komunistických symbolů v této zemi. Souhlasím se stanoviskem Strany evropské levice, že toto rozhodnutí moldavského ústavního soudu má výraznou přeshraniční dimenzi: K pokusům či reálným krokům zakázat komunistické symboly sahají vlády peněz korupce všude tam, kde by tyto symboly mohly upozorňovat lidi na to, že neskutečně dravý a loupeživý kapitalismus má alternativu.To se právě děje na západ od našich hranic. Byl jsem upozorněn svými německými kolegy ze skupiny GUE/NGL v Evropském parlamentu, že vlivné kruhy křesťanských konzervativců, tedy vládních stran CDU/CSU, aktuálně usilují – po téměř čtvrtstoletí od převratu v roce 1989! – o vyslovení zákazu používání symbolů bývalé Německé demokratické republiky (NDR). Nenávist vládního establishmentu vůči po léta zatracované a okopávané NDR jde prý nyní až do krajních mezí. Má být zakázán státní znak NDR, symboly Sjednocené socialistické strany, ale i bývalých východoněmeckých odborů či mládežnické organizace FDJ, jejíž funkcionářkou byla i současná kancléřka Merkelová.

Z jakého důvodu asi? Inu jednoznačně proto, že se ukazuje, že ona zatracovaná NDR, kde jedinou svatou hodnotou nebyly peníze, přinášela svým občanům pozitiva, jejichž ztrátu stále nedokázali oželet –ať už to bylo ve sféře školství, zdravotnictví, sportu či levného bydlení. V době, kdy jsou v Německu stále více odbourávány sociální vymoženosti a dosud nebývalá militarizace ovlivňuje vnitřní i zahraniční politiku SRN, přichází vládnoucí pravice s odlákáním pozornosti ve formě ostré difamace neexistující NDR.Nepřipomíná vám to něco? Pravice po celé Evropě neumí vymyslet nic jiného, neboť žádnou nosnou ideu nemá. Jen propagandistické kampaně v duchu doktríny antikomunismu. V rámci této doktríny lze překroutit vše. Hlavně dávat fašisty na stejnou úroveň s jejich úhlavními nepřáteli, tedy se socialisty a komunisty. Ale každá taková kampaň mívá krátký dech, jenž se krátí stále víc.

Zaujala mě slova komentátora německého listu „junge welt“, který ohledně aktuální kampaně proti NDR napsal: „Kdo chce NDR dodatečně zakázat, chce zakázat formu poezie, kterou se vyplatí psát.“