Za přijatelnou pomoc považujeme jen mírové síly OSN

1.3.2011 000 17:42

KSČM s velkým znepokojením sleduje nebezpečnou eskalaci konfliktu v Libyi, který už přerůstá v občanskou válku. Ztráty na lidských životech jsou neomluvitelné a nepřijatelné.

Zahraniční politika KSČM se jednoznačně opírá o respekt k mezinárodnímu právu, k OSN a k rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. Proto KSČM s uspokojením přivítala rychlou a jednomyslnou reakci Rady bezpečnosti na události v Libyi. Rychlost, s jakou se RB OSN sešla, svědčí o snaze zabránit humanitární katastrofě, dalším nevinným lidským obětem a utrpení, jak libyjského lidu, tak příslušníků jiných národností.Znepokojuje nás však prohlášení administrativy USA, která si de facto osobuje právo na vměšování se a hájení svých partikulárních zájmů v současné rozbouřené Libyi. Zabránit občanské válce mírovými silami s mandátem OSN a pod jeho záštitou je nepochybně na pořadu dne. Ale ve prospěch strádajících obyvatel a v souladu s jejich vůlí, nikoli jako nástroj mocenských zájmů některých zemí či nadnárodních korporací. Mezinárodní pomoc by v žádném neměla posloužit tomu, aby si kterákoli velmoc »pojistila« vliv v tomto na ropu bohatém regionu pro sebe, bez ohledu na přání místních občanů. KSČM vždy odsuzovala, aby pod záminkou tzv. podpory demokratizačních procesů docházelo k ovládnutí nově se rodících vlád. Nic takového si občané, kteří dnes v regionu bojují za svá politická práva, a z velké části i za pouhé přežití, jistě nepřejí.Libye prožívá kritické období. Jen její lid má právo si určit, jakou cestou půjde. Od světového společenství teď spíše očekává humanitární pomoc, než slova řinčící zbraněmi a arogancí.

Uplatnění vojenské síly kterékoli mocnosti a bez mandátu OSN v jakékoli části světa, ale zejména zde, na Blízkém východě i v severní Africe, povede pouze k eskalaci konfliktů, k dalšímu zhoršení vztahů místních zemí s USA i EU a k pokračování vnitřních bratrovražedných rozporů. Na místě je respektování mezinárodního práva. A to platí bez výjimky i pro USA.KSČM by zároveň ocenila, kdyby takováto rychlá reakce RB byla uplatňována i v dalších podobných případech.