Zdravotní péče v historickém kontextu

13.9.2016 000 11:38

Zdravotní péče v historickém kontextu
Zdravotní péče v historickém kotextu- ke stažení v PDF  

Zdraví člověka je jeho nejcennějším statkem. Tato prastará moudrost budiž připomenuta i na úvod této publikace. Zdraví má vysokou hodnotu a nelze nevidět, že ten, kdo je bohatý,může žít zdravěji, zatímco lidé ze sociálně slabých vrstev podléhají mnohem snadněji ohrožení  nemocemi. Zdravotní péče v evropské dimenzi je významnou částí politiky levicové frakce GUE/NGL (Sjednocená evropská levice/Severská zelená levice) v Evropském parlamentu. Členové této frakce resp. politické skupiny se kontinuálně zasazují o to, aby zdravotní péče a zdravotní systémy nebyly pouze záležitostí fi nančních kalkulací, nýbrž aby na prvním místě rozvah, plánování a legislativy stála péče o pacienta včetně prevence. Je to právě frakce GUE/NGL, která neustále připomíná a zdůrazňuje, že zdravotní péče musí být chápána jako veřejný statek a jako s takovým s ní musí být nakládáno.

S tím souvisí i nezastupitelná role každého národního státu v této oblasti.
Ve svých stanoviscích, týkajících se problematiky ochrany zdraví na evropské resp. unijní úrovni, poukazují poslanci z GUE/NGL důsledně na to, že u lidí stižených chudobou patří k faktorům nemocnosti také
špatný sociální status, nedostatečné vzdělání a migrace. GUE/NGL usiluje o komplexní přístup k problematice ochrany zdraví, kde ryze zdravotnické záležitosti nelze oddělovat od sociálních problémů. Ty
nejen že nemizí, ale prohlubují se a přidávají se k nim nové procesy a jevy, jako je třeba nárůst psychických a chronických onemocnění a cyklení chorob, spojených s moderní dobou. Součástí zdravotní péče je osvěta jako předstupeň prevence. Proto jsem se rozhodl – v rámci celkové publicistické aktivity GUE/NGL – vydat tuto publikaci, která poskytuje základní přehled o složitém fenoménu, jakým je zdravotní péče, a to nejen v Evropě.