Zlovolné zneužití historických fakt – Stanovisko k 70. výročí zahájení 2. světové války

3.9.2009 000 17:06

Prvního září si svět připomněl začátek 2. světové války v Evropě.

Je smutné a bolestné, že tuto tragédii někteří politici využili k přepisování dějin a k živení politické nenávisti. Tvrzení, že se Sovětský svaz podílel na rozpoutání této hrůzné války stejnou měrou jako nacistické Německo či militaristické Japonsko, je lživé, zlovolné a nesmyslné. Skutečnost, že polský prezident v Gdaňsku využil ono výročí k tvrzení, že pakt Ribbentrop-Molotov byl hlavní příčinou útoku na Polsko, či teze o tom, že polská armáda by wehrmacht zastavila, pokud by jí do týlu nevpadla Rudá armáda, je prostě nepravdivé.

Připomínám, že ruská Duma již uzavření paktu Molotov-Ribbentrop odsoudila a stejně tak učinil premiér Putin. Na straně druhé je nutné připomenout i nesporné historické souvislosti. Tento pakt byl uzavřen až po celé řadě neúspěšných jednání o vzájemné spolupráci SSSR s Velkou Británií a Francií, která iniciovala Moskva a která měla směřovat k zastavení rozpínavosti nacistického Německa. Také sovětské návrhy na uzavření dohod o kolektivní bezpečnosti, přednesené ve Společnosti národů, zůstaly bez odezvy. Z vojenského hlediska je neméně významné, že k uzavření zmíněného paktu došlo v době bojů s japonskými interventy v Mongolsku a Sovětský svaz se snažil vyhnout válce na dvou frontách.

Tvrzení, že byl vstup Rudé armády na území Polska v roce 1939 veden čistě imperiálními záměry Moskvy, je zcela v rozporu s historickými fakty. Nově vytvořená hranice, která např. Litvě dala její hlavní město, měla vytvořit výhodnější obrannou linii před očekávaným vpádem hitlerovských vojsk do SSSR. Tvrzení, že dva totalitní režimy si rozdělily Polsko, naznačuje, že demokratická a nevinná Varšava byla obětí dvou stejných tyranů. My, Češi a Slováci, dobře víme, že se Polsko po Mnichovské dohodě spolu s wehrmachtem podílelo na trhání hranic Československa. Tehdejší Polsko mělo hodně daleko k demokratické státní správě. Kdyby cílem Sovětského svazu byla okupace Polska, v roce 1945 by mu v tom nikdo nedokázal zabránit. V roce 1945 ale vzniklo nové, svobodné Polsko, na jehož území leží 600 tisíc padlých rudoarmějců.