Zneužití osobních údajů není vyloučeno

11.12.2003 000 21:42

Rozhovor s místopředsedou zdravotního výboru sněmovny za KSČM Jiřím Maštálkou

* Sněmovna vzrušeně diskutovala o sběru a zpracování osobních údajů o pacientech. Nemůže bez rychlého přijetí návrhu zákona o zdravotních registrech dojít po 1. lednu 2004 ke znehodnocení nasbíraných údajů v minulých letech?

Nejdříve bych chtěl říci, že zdravotní registry jsou potřebné. Tři roky běžely mimo zákonnou úpravu a takřka nikomu to zřejmě nevadilo. V režimu, ve kterém to běželo, by to mohlo pokračovat klidně ičtvrtý rok. To je jedna věc. A druhá – tak, jak je návrh novely zákona o péči o zdraví lidu předložen, nebyl přijat ani legislativní radou vlády. Jako poslanecký návrh kolegů Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy (oba KDU-ČSL), Radko Martínka (ČSSD) a dalších, se to objevilo náhle a nedodělané. A za třetí – zcela jistě v rozporu s ochranou osobních údajů. Určitě je tady nebezpečí, že se přeruší kontinuita registrace zdravotních údajů obyvatelstva ČR. Pokud to tak někdo skutečně bude vnímat, pak nebude vést registry. Na druhé straně je zde stejné nebezpečí zneužití dat a podání ústavní stížnosti, která bude nepochybně úspěšná. Opakovaně jsem na tyto problémy při projednávání návrhu zákona upozorňoval. Bohužel jsem nebyl vyslyšen.

* Jaký je tedy váš názor na tuto poslaneckou novelu?

Je velmi, velmi komplikovaný. Na jedné straně se opravdu obávám zneužití dat, na druhé straně jsem si vědom, že pokud je něco cenného v českém zdravotnictví, jsou to zejména tyto registry. Ačkoli jsem na to předkladatele upozorňoval, nebyli schopni návrh natolik vylepšit, aby garantoval ochranu osobních údajů. Proto jsem spíš naladěn negativně.

* Podle důvodové zprávy k novele zákona má být v registru u nemocného uvedeno jeho jméno a příjmení, rodné číslo, diagnóza, povolání. Ministryně zdravotnictví Marie Součková tvrdí, že data budou anonymizována. To je v rozporu s tvrzením předkladatelů, kteří uvádějí, že neanonymní data se vymažou až poté, co nebudou potřebná – po 20 letech. Kde je pravda?

V tom je čertovo kopýtko. Novela navíc požaduje další údaje, které jdou nad rámec toho, co je potřebné pro sledování zdravotního stavu obyvatelstva. Ani to se mi nelíbí. S tím souhlasím s kolegy z ODS.

* Doposud se registry vedly a nikdo se proti tomu neohrazoval. Proč to začíná vadit teď?

Můžeme se zaštiťovat zejména tím, že by se mělo postupovat zejména podle zákona. Doposud se tak dělo podle vyhlášky, tedy podzákonné normy. V tom mají předkladatelé ipaní ministryně pravdu – tuto věc by měl upravovat zákon. Je však otázkou, zda to má být zákonná úprava špatná nebo pokulhávající, či má platit stav, který existuje dnes. Tím spíš, že i předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů řekl, že je třeba o tom ještě diskutovat.

* Vláda patrně zaspala. Jak jinak si vysvětlit, že s tak důležitou iniciativou přišli koaliční poslanci – a to ještě v hodině dvanácté?

To si vysvětluji jednoduše. Legislativní rada vlády prostě shledala, že pokud jde o legislativu, není daný problém v pořádku. A nikdo nezareagoval včas, aby to ministerstvo v termínu přepracovalo do podoby tak, aby vše bylo v souladu s právním pořádkem. Takže se to zrychlenou cestou dostalo do sněmovny jako poslanecký návrh. A to je špatně.

* Pracujete ve výboru pro zdravotnictví a sociální otázky Rady Evropy. Jak tento problém řeší jiné evropské státy?

Ne všechny státy tyto registry mají. Tím chci podtrhnout, že je bohatstvím ČR, že dlouhodobě sledovala důležité údaje, týkající se zdravotního stavu obyvatel. Na druhé straně se jinde v Evropě hodně dbá na ochranu osobních dat. A to novela zákona, předložená lidovci a sociálními demokraty, zcela nezaručuje.

* Ministryně zdravotnictví Marie Součková při prvním čtení novely ve sněmovně řekla, že údaje se u nás sbírají už dlouhá léta. Po tři roky se tak dělo podle vyhlášky. A předtím?

Nepochybně také podle vyhlášky. Ale protože jde o vážnou věc, je třeba ji upravit zákonem. Podle mě se na to mělo myslet dřív.

* Pokud by sněmovna poslanecký návrh nepřijala, co se stane po Novém roce?

V zásadě to mohou být dvě věci. Přestanou se vést registry, což je špatné. Za druhé – bude se pokračovat v režimu, který platí dosud a urychleně se přijme novela, která bude v souladu s právem, tedy is ochranou osobních dat.

* Co to konkrétně znamená? Že by se pak u nemocných neuváděla příjmení, rodná čísla, bydliště, povolání, ale třeba jen pohlaví, věk, nemoc, okres?

To je trochu složitější. Kvantifikaci jsem navrhoval jak já, tak kolegové z ODS, pokusila se o to i předsedkyně zdravotního výboru sněmovny Milada Emmerová z ČSSD. Ta chtěla, aby registrace byla pouze se souhlasem nemocného člověka. To neprošlo – prý to není administrativně možné. Je to opravdu složité klubko. Museli bychom to rozebrat podrobně. Navíc i úředníci na ministerstvu zdravotnictví měli kritické připomínky k poslaneckému návrhu. Ale pokud je mi známo – jejich kritické připomínky skončily minulý týden.

* Vládní koalice si vynutila k projednání poslanecké novely mimořádnou schůzi. Pochopila jsem správně, že chce vše schválit rychle a bez široké odborné diskuse?

Ano, chtějí to schválit v této podobě rychle a hlavně silou.

Haló noviny, 10.12.2003, rubrika: Titulní strana, strana: 1, autor: Marie KUDRNOVSKÁ