Zpravodaj o činnosti europoslance č. 1/2011

14.3.2011 000 20:29

zpravodaj 5

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 1/2011 – ke stažení v PDF

Z iniciativy poslanců německéstrany Die Linke (Levice) proběhlo pracovníslyšení na téma „Směr nice o pra covní doběa co dál“. Čtenáři si možná pamatují, že v minulémvolebním období jsem se jako člen Výborupro zaměstnanost a so ciální politiku tétoproblematice hodně věnoval. Jen pro připomenutí,v té době šlo o tzv. „Bolkesteinovusměrnici“, která kromě jiného měla umožnitprodloužení pracovní doby na 65 hodin týdně,dát větší možnost tzv. individuálním smlouvámmezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Jinýmislovy šlo o pokus pod praporem „flexibilitypracovní síly“ vrátit se do doby kapitalismu19. století. Evropský parlament přijal kompromis,který sice není žádným ideálem, ale koneckoncůještě zaručuje poměrně……pokračování zde