Zpravodaj o činnosti europoslance č. 2-3/2011

2.11.2011 000 22:49

zpravodaj 5

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 2-3/2011 – ke stažení v PDF

Vše se samozřejmě točí a bude točit kolemekonomických problémů, jež jsouobrovské. Stále více se hovoří o reforměLisabonské smlouvy ve smyslu ještě většíkoncentrace pravomocí v orgánech a in -stitucích Evropské unie. Cílem má být tedyposílení centralismu, jehož přímýmdůsledkem bude další omezení suverenitynárodních států. Ovšem já tvrdím, že vícesuverenity než členstvím v Evropskéunii jsme ztratili vstupem do NATO. Tadyje o nás rozhodováno téměř absolutněa absolutní je i naše podřízenost. V souvislostis děním v Evropské unii je stáleznovu nastolován problém podoby evropskéintegrace, a to je vážná otázkai pro levici. Tedy jasně formulovat svépředstavy o podobě integrace a jejím fungování. …. pokračování

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 2-3/2011 – ke stažení v PDF