Zpravodaj o činnosti europoslance č. 5/2010

3.12.2010 000 18:54

zpravodaj 5

Zpravodaj o činnosti europoslance č. 5 – ke stažení v PDF

Takzvané studijní dny, které absolvovaliposlanci levicové frakce GUE/NGL na Kypruve dnech 11.–14. října tohoto roku, byly bohatéjak na získané poznatky, tak na zajímaváa přínosná setkání. Poslanec EP Jiří Maštálkase mimo jiných setkal s generálním tajemníkemPokrokové strany pracujících Kypru(AKEL) Androsem Kyprianou, se kterýmprojednával nejen spolupráci AKEL a KSČM,ale také některé politické záležitosti, kteréjsou pro Kyperskou republiku zásadní. A. Kyprianouse vyslovil s velkým uznáním o aktivitěJiřího Maštálky v Evropském parlamentu– konkrétně o krocích, které (alespoň prozatím)zamezily snahám o narušení kyperskésuverenity z „výšin“ Evropské unie. O co sejedná? …. pokračování zde.