Americká vojenská základna v Čechách – NE radarům

20.10.2007 000 17:01

Ne radarůmPublikace ke stažení ve formátu PDF

Společné dílo autorů prof. J. Keller, prof. O. Krejčí , J. Maštálka vzniklo jako bezprostřední reakce poté, co se objevila první informace o záměru vlády ČR a USA instalovat na území České republiky radarovou stanici v rámci systému tzv. protiraketové obrany. Publikace zahrnuje pohled sociologa a specialisty na životní prostředí (Jan Keller), který se zabývá i otázkou nezbytnosti rozhodnutí referendem v této otázce. Další spoluautor J. Maštálka se zabývá především chronologickým přehledem vývoje této otázky od roku 2002, kdy poprvé tehdejší ministr obrany ČR J. Tvrdík jednal s americkou administrativou o nabídce České republiky na zřízení této základny. Autor přitom vychází i ze svých zkušeností z doby kdy byl poslancem PSP ČR. Prof. O. Krejčí ve své části poskytuje politologickou analýzu nejen systému celosvětové bezpečnosti, ale i analýzu bezpečnostních doktrín USA tak jak se měnily za administrativy zejména presidenta G. W. Bushe. Podrobněji se také zabývá alternativními možnostmi zajištění bezpečnosti, rolí Číny a Ruska ale i možnostmi, které mohla mít Česká republika v případě neúčasti na tomto projektu.