Sametová revoluce: Pohled ze Strakovky

20.11.2004 000 16:59

Sametová revoluce: Pohled ze StrakovkyPublikace ke stažení ve formátu PDF

Autorský kolektiv ČR K. Konečná, O. Krejčí , J. Maštálka se společně pokusili v tomto vydání o zveřejnění zatím nepublikovaných informací o bezprostředním průběhu událostí listopadu 1989. Nejmladší z autorů přináší otázku a prosbu nastupující generace neidealizovat ale ani nezkreslovat novodobou historii. Další z autorů, J. Maštálka, se pokusil ve zkrácené formě konfrontovat známé informace se svými bezprostředními zážitky z tohoto přelomového období, kdy byl z civilního života lékaře v nemocnici vtažen dohistorických událostí jako poslanec Federálního shromáždění. Nejpodstatnější část publikace tvoří příspěvek O. Krejčího, který jako poradce posledního premiéra éry socialismu (L. Adamce) a prvního popřevratového premiéra M. Čalfy, byl bezprostředním svědkem oficiálních i neoficiálních jednání, při kterých se nejen měnil režim, ale se předávala moc. Tato publikace byla vydána k 15. výročí listopadových událostí.