Směrnice o kontrole, nabývání a držení zbraní – když se krájí salám

26.11.2016 000 23:13

Není tomu tak dávno, co se výbor IMCO zabýval směrnicí o kontrole nabývání a držení zbraní (tzv. Firearms Directive – blíže viz předchozí články).  Byl jsem proti tomu, aby se realizovalo nějaké kompromisní řešení, resp. aby to bylo až to poslední, co se bude realizovat, jelikož nesmysl zůstává nesmyslem, i když jen polovičním.

Z výboru však nakonec nějaký kompromisní návrh vzešel, kdo a jak hlasoval je patrno zde :

(+ pro 27  , – proti  10, 0 zdržel se 1)


27+  (pro návrh regulace)
ALDE: Jaatteenmaki, Meissner
ECR: Czesak,Ford
PPE: Coelho,Collin-Langen,Corazza Bildt, Gardini, Gáll-Pelcz, Paunova,Schwab,Štefanec,Thun und Hohenstein, Turcanu,Verheyen
S&D:Chinnici, Cofferati, Danti,Gebhardt,Grapini,Gutiérrez Prieto, Jaakonsaari, Mizzi, Schaldemose,Stihler
Verts/ALE:Reda, Sargentini

10- (proti návrhu)
ECR: Halla-aho
EFDD:Carver, Iwaszkiewicz, Parker
ENF:Obermayr, Pretzell,Troszczynski
GUE/NGL:Mastalka
PPE:Pospisil
S&D:Sehnalová

1-0 (zdržel se)
ALDE: Charanzová

Bohužel, jak se dalo čekat, byl to jen počátek salámové metody. Jakmile totiž připustíte možnost, že by se něco mohlo změnit na základě nesmyslných argumentů a úmyslného směšování teroristů (kterých se nová směrnice nedotkne)  a obyčejných držitelů zbraní (kterých se dotkne až až),  tak nikdy nevíte, kde se nakonec zastavíte.

V rámci trialogu  se objevily nové a docela vážně myšlené požadavky Komise.   Především jde o úplný zákaz civilních poloautomatických zbraní  vycházejících z platformy AR 15,  AK 47 a tedy nakonec pravděpodobně i VZ 58.   Dalším požadavkem je omezení kapacity zásobníku pro zbraně (dlouhé i krátké) na 10 nábojů, přičemž toto bude  předmětem přísné kontroly   (předpokládám, že kdokoliv u koho bude při kontrole nošení/držení zbraně zjištěn zásobník větší, bude v lepším případě páchat jen přestupek, v horším trestný čin včetně nálepky teroristy).

Blíže:

Following two trilogue meetings, the co-legislators were still unable to agree on the revision of theFirearms Directive. These negotiations must be unblocked to take military grade assault weapons off the streets including those converted to semi -automatic use. The Commission’s position is clear that semi-automatic assault weapons derived from the „AK 47Kalashnikov family“ and the „AR 15 family“ should be banned for civilian use given that they were designed for military use. Magazine sizes for short and long firearms should be limited to 10 rounds and should be subject to authorisation and stringent checks and any derogation should be strictly limited and tightly controlled.

Lidé se ptají,  co se s tím dá dělat.  Obávám se,  že málo. První problém vidím v tom, že si ČR nedokázala v Radě vybojovat spojence pro svou pozici, takže ve své čistě „pro-gun“ pozici jsme osamoceni.

Ve výborech jsem udělal následující:

– v JURI jsem hlasoval v tom smyslu, že předložený návrh směrnice je v rozporu s principem subsidiarity (byli jsme přehlasováni)

– v IMCO – předložil jsme řadu pozměňovacích návrhů, včetně zamítavého a ve final vote jsen hlasoval PROTI  návrhu jako celku (opět přehlasováni – viz výše).

Současný stav : Jsme ve fázi trialogu s Radou, dohodnutý text se bude následně hlasovat na plénu EP. Tam je situace ještě horší než ve výboru, poslanci budou sice hlasovat podle národních zájmů, i tak ale návrh velmi pravděpodobně projde (a to včetně zásobníků/“vojenských poloautomatů“).

To o čem se  mluví málo  je nenadálá  snaha o „větší výměnu informací“ mezi členskými státy právě v oblastí zbraní. Mám na základě dosud odkrojených koleček salámu dojem, že výměna informací bude nakonec využita proti držitelům zbraní, když osoba na kterou je registrován zbrojní průkaz nebo zbraň v jednom členském státě může být automaticky považována za nebezpečnou a fakticky „red-flagged“ jako potenciální terorista (s patřičným zájmem ze stran různých orgánů,  přes tajné služby, policii až k leteckým přepravcům) ve státech ostatních.  Ale snad je to jen „dojem“.

Nechci malovat čerta na zeď,  je zde však početná skupina  těch, kteří nesmyslné zpřísnění regulace zbraní chtějí, nezávisle na tom, že  problém terorismu to neřeší ani náhodou, a z diskuse se vytratil zdravý rozum a naopak se objevují snahy „něco“ proti terorismu udělat, ať to stojí, co to stojí. Je tedy pravděpodobné, že tato nová úprava v té nejhorší verzi, se stane realitou a časem se bude muset promítnout i do českého právního řádu.   Co to bude nakonec znamenat konkrétně pro české držitele „velkých“ zásobníků a  zbraní z rodiny  AR15/AK47/VZ58 je celkem jasné.