Směrnice o kontrole, nabývání a držení zbraní – když se krájí salám

26.11.2016 000 23:13

Není tomu tak dávno, co se výbor IMCO zabýval směrnicí o kontrole nabývání a držení zbraní (tzv. Firearms Directive – blíže viz předchozí články).  Byl jsem proti tomu, aby se realizovalo nějaké kompromisní řešení, resp. aby to bylo až to poslední, co se bude realizovat, jelikož nesmysl zůstává nesmyslem, i když jen polovičním. Z výboru však nakonec nějaký kompromisní návrh…

Směrnice o kontrole, nabývání a držení zbraní – když dva říkají totéž a není to totéž

3.7.2016 000 23:20

Poslední události kolem směrnice o kontrole, nabývání a držení zbraní mě dovedly k názoru, že jednání o kompromisech se v důležitých bodech naprosto míjí účinkem. Zdá se, že Komise a část kolegů v EP stále úmyslně nebo z nevědomosti ignorují skutečnost, že směrnice bude dopadat v prvé řadě téměř výlučně na legální držitele zbraní, kteří teroristické útoky nepáchají a i objem trestné činnosti páchané legálně drženými…

Směrnice o kontrole, nabývání a držení zbraní tetokráte v COREPER

13.6.2016 000 17:00

V pátek schválil jeden z nejdůležitějších článků Rady, tzv. COREPER ( stálí zástupci všech členských států) návrh obecného přístupu ke změnám tolik diskutované směrnice o zbraních. Dá se předpokládat, že tento přístup představitelé Rady na úrovni ministrů vnitra na svém zasedání zítra schválí. Proč se takto spěchá, je nad slunce jasné. 1. 7. totiž přebírá předsednictví Rady po Holandsku Slovensko, jehož…

Směrnice o kontrole, nabývání a držení zbraní – ve výboru JURI

20.5.2016 000 13:09

Ačkoli je odpovědným výborem Výbor pro ochranu spotřebitele, budeme se i v právním výboru příští týden zabývat kontroverzní novelou směrnice o nabývání, držení a kontrole zbraní. Tento návrh vyvolává již řadu měsíců zvýšenou pozornost veřejnosti, a to i českých občanů. Proto osobně velmi lituji toho, že národní parlamenty nevyužily možnosti udělit tomuto návrhu tzv. “žlutou kartu”, čímž by celý legislativní proces zablokovaly…

Směrnice o kontrole, nabývání a držení zbraní ve výboru IMCO

20.5.2016 000 13:08

Když jsem měl poprvé možnost seznámit se s návrhem Evropské komise, týkající se novelizace směrnice Rady 91/477/EHS “o kontrole nabývání a držení zbraní”, naskočila mi podobně jako řadě českých občanů, obrazně řečeno, husí kůže. Ztotožňoval jsem se s drtivou většinou vzkazů, které mi začaly chodit od různých zájmových sdružení, např. myslivců, ale i řadových občanů, jejichž koníčkem je třeba sportovní střelba….

Opět je na pořadu dne směrnice “o zbraních”

22.3.2016 000 2:24

Měl jsem možnost odpovědět na několik otázek Blesku, stran směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní .Jelikož však ve výsledném článku je samozřejmě jen část mé odpovědi a ne právě ta důležitá (jak už to tak někdy bývá), uveřejňuji zde pro informaci ten (důležitějších) zbytek (včetně otázek jak mi byly položeny): Jaký je Váš postoj k současnému návrhu? V čem…

Stanovisko k návrhu změny směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní

25.11.2015 000 15:18

Návrh novely směrnice 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, který 18.11.2015 přijala Evropská komise, považuji za špatný a neřešící žádný problém. V prvé řadě zatím nebylo prokázáno, že by při útocích byly použity legálně získané zbraně lidmi vlastnícími povolení tyto zbraně držet. Šlo o ilegálně získané nebo ilegálně upravené zbraně. Teroristé si zbraně mohou opatřit nelegální cestou nezávisle na…

Jak nás EU nepřipravila o zbraně aneb opět jsme byli papežtější než papež

7.8.2014 000 1:14

Během prosince 2013 jsem měl možnost vést poměrně rozsáhlou emailovou debatu s jedním z členů komunity držitelů zbraní (resp. střelců), když prvotním impulzem byla zpráva dnes již bývalé komisařky Cecilie Malmströmové: „Firearms and the internal security of the EU: protecting citizens and disrupting illegal trafficking“ (viz. tady ) a  “halo” které se kolem toho následně zvedlo, i když…

Merkelová, resp. spolková vláda, rovná se militarismus

15.11.2018 000 12:07

Ten, kdo očekával, že spolková kancléřka Angela Merkelová předstoupí před Evropský parlament – poté, co oznámila své brzké opuštění vysoké politiky – s jistou pokorou, a dokonce sebekritikou, nedočkal se. Svůj projev věnovaný budoucnosti Evropské unie, přednesený v úterý na plenárním zasedání EU, Merkelová pojala především jako vášnivou obhajobu militarismu a zbrojení, kde ústřední myšlenkou bylo vytvoření »evropské armády«…

Osmdesát let od válečného stavu s Německem

14.9.2018 000 20:07

V únoru tohoto roku proběhla v Mnichově už tradiční takzvaná Bezpečnostní konference, které se jako vždy zúčastnili přední politikové a experti z celého světa. Ale jen jeden z nich připomněl, že »dnes, za situace, kdy mezinárodní vztahy doznávají fundamentálních změn, přičemž je stále ještě diskutováno o tezi ,konec dějin´, bychom měli vzpomenout na to, co se přihodilo v nikoli příliš vzdálené minulosti…